Ανακοίνωση αποτελέσματος διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος ” Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο