ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απαλλοτρίωσης στο χώρο του πρωην εργοστασίου ΠΥΡΚΑΛ – Δήμος Δάφνης Υμηττού

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο χώρο του πρωην εργοστασίου ΠΥΡΚΑΛ – Δήμος Δάφνης Υμηττού

Ανακοίνωση

Διάγραμμα

Κτηματολογικός πίνακας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο