Ανακοινώσεις εκμίσθωσης τριών ακινήτων (δύο αστικών μισθώσεων και μίας εμπορικής) στη Θεσ/νίκη, επί των οδών Εγνατίας 130 και Αλ. Σβώλου 14 και 6, ιδιοκτησίας του «Κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη», τη διαχείριση του οποίου έχει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο