Σερρών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέση του Δήμου Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών

Διακήρυξη δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης ποταμού Στρυμόνα στα όρια των αγροκτημάτων Νέου Πετριτσίου και Κλειδίου του Δήμου Σιντικής Σερρών, για πρώτη φορά.

Με την υπ’ αριθμ. 78745/30-05-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2023 Έκθεση της κατά το ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για τον καθορισμό για πρώτη φορά των οριογραμμών όχθης και παρόχθιας ζώνης στα όριο των αγροκτημάτων Νέου Πετριτσίου και Κλειδιού του Δήμου Σιντικής της ΠΕ Σερρών καθώς και συνοδεύον αυτή από 16 Μαρτίου 2023 ορθοφωτογραμμετρικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000. Τοπογραφικό καθορισμού οριογραμμών όχθης παρόχθιας ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf ΦΕΚ καθορισμού ορίων όχθης παρόχθιας Νέο Πετρίτσι.pdf Εκθεση Επιτρ 2023 ΚΑΘΟΡ ΟΧΘΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ_TELIKO_signed.pdf

Περισσότερα »

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΧΘΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 223420/05-10-2022 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ:ΨΚΗΙΟΠ1Υ-ΟΥ5) με θέμα “Καθορισµός για πρώτη φορά των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης στα όρια των αγροκτημάτων Στρυμονοχωρίου και Νέου Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών”,η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 682/Δ/18-10-2022, επικυρώθηκε η υπ΄ αριθ. 1/15-09-2022 έκθεση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΧΘΗΣ, ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΧΘΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2971/2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, που αφορά στον καθορισµό των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης του ποταμού

Περισσότερα »

Καθορισμός ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, για πρώτη φορά

Με την υπ’ αριθμ. 885/12-02-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107/Δ/09-03-2021,επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/09-12-2020 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού όχθης και παρόχθιας ζώνης του ν. 2971/2001, για καθορισμό ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για πρώτη φορά, καθώς και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής κλίμακας 1:1000 . topo_ΟΧΘΗ_ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ+ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ_signed.pdf ΦΕΚ 107-Δ-09.03.2021.pdf Εκθεση Επιτρ 2020 ΚΑΘΟΡ ΟΧΘΗΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ Χ-Υ_signed.pdf

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» της Τ.Κ. Νέων Κερδυλλίων, Δήμου Αμφίπολης, της Π.Ε. Σερρών.

Με την υπ’ αριθμ. 16659/16-11-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, επικυρώνεται η υπ’ αρ. 2/10-09-2020 έκθεση της κατά το άρθρο 3 του Ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής, για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» της Τοπικής Κοινότητας Νέων Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καθώς και το από 10-09-2020 συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα-έγχρωμος ορθοφωτοχάρτης της περιοχής κλίμακας 1:500 της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών. FEK786_03-12-2020.pdf TOPOGRAFIKO_EPANAKAUORISMOY_signed.pdf PRAKTIKO_EPANAKAUORISMOY 2_2020.pdf

Περισσότερα »

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ” ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 9977/18-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΑΔΑ 6ΝΟ8ΟΡ1Υ-Α68) επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 2/28-06-2018 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού-Πραλίας-ΠαλαιούΑιγιαλού ΠΕ Σερρών, με την οποία καθορίστηκε στη περιοχή “Ιχθυόσκαλα-Βιολογικός Καθαρισμός” η οριστική οριογραμμή αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού του ΔΔ Νέων Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών , όπως εμφαίνεται στα ορθοφωτομετρικά διαγράμματα που συνοδεύουν την ανωτέρω έκθεση ID: 8352924 fek344_arxiko.pdf FEK496_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ_6ΝΟ8ΟΡ1Υ-Α68.pdf ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2_2018.pdf ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1.jpg ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 2.jpg ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 3.jpg

Περισσότερα »

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΓΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΜ. ΠΡΩΤ. 9593/11-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ 6Υ22ΟΠ1Υ-5ΥΗ) ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ -ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 1/21-06-2018 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΠΟΥ ΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ Ως ΑΝΩ ΕΚΘΕΣΗ ID: 8344901 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤ ΑΠΟΚ. ΔΟΙΚ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ.pdf ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf ΤΟΠΟΓΡ. 7.pdf ΤΟΠΟΓΡ.8.pdf ΦΕΚ343_ΑΡΧΙΚΟ.pdf ΤΟΠΟΓΡ.9.pdf ΦΕΚ435_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ.pdf

Περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (Π.Δ.Δ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)

«Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, δημοσιοποιεί προς ενημέρωση του κοινού, τις θέσεις που παραχωρήθηκαν για απλή χρήση αιγιαλού ανά νομό κατά τα τελευταία έτη. Οι θέσεις που παρουσιάζονται στην ανάρτηση μπορούν να παραχωρηθούν σύμφωνα με την νέα υπό έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) είτε απευθείας, όπου προβλέπεται, είτε με δημοπρασία που θα διενεργηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Περιφερειακές Δ/νσεις/Αυτοτελή Γραφεία) Επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση των θέσεων αυτών γίνεται με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών, που θα τεθούν στην νέα Κ.Υ.Α. από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος

Περισσότερα »
Νομός
 • Ιούνιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο