Λασιθίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στη θέση Λασι15 του Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΣΙ15 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Eπισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΣΙ15 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΣΙ15 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΛΑΣΙ15_2023_με ΑΔΑ-YOzJmedI.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙ ΣΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ της ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04-08-2020 για 19-08-2020 ΑΔΑ ΨΥ9ΣΗ-ΡΩ2.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέση της παραλίας Μύρτου του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου. Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/5/2019, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40663-09-05-2019 ΑΔΑ 7ΖΔ1Η-ΠΝΟ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΛΕΓΚΡΙΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ <<ΧΡΥΣΗ>> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου διακηρύσσει ότι, την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, την ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρησης αιγιαλού, στην παραλία Πελεγκρίνα της νήσου <<ΧΡΥΣΗ>> του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ 7ΤΨΤΗ-ΣΜΚ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ «ΧΡΥΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της νήσου «Χρυσή» του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε.

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ «ΧΡΥΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της νήσου «Χρυσή» του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε.

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ ΑΔΑ Ω89ΥΗ-ΚΞΒ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. πρωτ. 34779/25-04-2018 αρχικής διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6700Η-Ω0Δ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το αριθμ. 02/08-05-2018 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας και την με αριθμ. πρωτ. 39055/08-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΧΚΗ-Σ3Λ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 08-05-2018 με την αριθμ. πρωτ. 34779/25-04-2018 διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6700Η-Ω0Δ), η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου, την

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η προϋσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου διακηρύσει οτι την 8η του μηνός Μαϊου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34779-25-04-2018 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙ ΑΔΑ 6700Η-Ω0Δ.pdf

Περισσότερα »

Επαναληπτική Ηλεκτρονική Δημοπρασία για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις της νήσου “ΧΡΥΣΗ” του Δήμου Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με Ηλεκτρονική Δημοπρασία σε θέσεις της νήσου “ΧΡΥΣΗ” του Δήμου Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 2018 ΛΑΣΙΘΙ ΑΔΑ 6ΒΓΥΗ-ΥΞΞ.pdf

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις της νήσου Χρυσής του Δήμου Ιεράπετρας

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, διακηρύσσει ότι την 17η του μηνός Απριλίου, την ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της νήσου <<Χρυσής>> του Δήμου Ιεράπετρας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.pdf

Περισσότερα »
Νομός
 • Απρίλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο