Καστοριάς

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης σε θέσεις του Δ. Καστοριάς

Διακήρυξη δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς

Διακήρυξη δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης όχθης και κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στα τμήματα α) από την θέση «Γκιόλε» έως τον οικισμό Μαυροχωρίου, β) από το τέλος οικισμού Μαυροχωρίου έως το όριο οικισμού Πολυκάρπης και γ) από τέλος οικισμού Πολυκάρπης έως όριο πρώην Δήμου Βιτσίου, της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς.

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στα τμήματα α) από την θέση «Γκιόλε» έως τον οικισμό Μαυροχωρίου, β) από το τέλος οικισμού Μαυροχωρίου έως το όριο οικισμού Πολυκάρπης και γ) από τέλος οικισμού Πολυκάρπης έως όριο πρώην Δήμου Βιτσίου, της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς. Απόφαση 154956/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 840/Δ/23-12-2020 ΨΨ52ΟΡ1Γ-ΕΑΝ.pdf ΦΕΚ 840 Δ 2020 Καθορισμός Γκιόλε όριο Πολυκάρπης Φωτεινής.pdf

Περισσότερα »

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα από το τέλος πολεοδομικού σχεδίου πόλης Καστοριάς έτους 1934 μέχρι τέλος σχεδίου Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών ΟΕΚ ΙΙ, της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα από το τέλος πολεοδομικού σχεδίου πόλης Καστοριάς έτους 1934 μέχρι τέλος σχεδίου Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών ΟΕΚ ΙΙ, της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση 154965/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 866/Δ/31-12-2020 ΦΕΚ 866 Δ 2020 Καθορισμός όριο πολεοδομικού 1934 τέλος σχεδίου ΟΕΚ ΙΙ.pdf 6ΠΑΕΟΡ1Γ-9Ω9.pdf

Περισσότερα »

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου από τη «σπηλιά Δράκου» έως την περιοχή του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς, στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς, της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς.

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου από τη «σπηλιά Δράκου» έως την περιοχή του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς, στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς, της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς. Απόφαση 154960/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 844/Δ/23-12-2020 6ΠΨΗΟΡ1Γ-Δ1Ξ.pdf ΦΕΚ 844 Δ 2020 Καθορισμός εσωτερικός παραλίμνιος δρόμος από «σπηλιά Δράκου» έως κτίριο ΝΟΚ.pdf

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου της ΤΚ Μαυροχωρίου της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου της ΤΚ Μαυροχωρίου της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, νομού Καστοριάς. Απόφαση 154983/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 842/Δ/23-12-2020 Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 2203/20-07-2004 (ΦΕΚ 788/Δ/03-09-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός ορίων της όχθης, και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροχωρίου του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς.» ΩΖ0ΕΟΡ1Γ-ΕΩ7.pdf ΦΕΚ 842Δ 2020 Επανακαθορισμός Μαυροχώρι.pdf

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Πολυκάρπης, Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυκάρπης του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Πολυκάρπης, Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυκάρπης του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς. Απόφαση 154975/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 841/Δ/23-12-2020 Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 2204/20-07-2004 (ΦΕΚ 788/Δ/03-09-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός ορίων της όχθης, και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Πολυκάρπης, Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυκάρπης του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς.» ΨΕΤ6ΟΡ1Γ-ΦΑΔ.pdf ΦΕΚ 841Δ 2020 Επανακαθορισμός Πολυκάρπη.pdf

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς. Απόφαση 154971/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 843/Δ/23-12-2020 Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 4903/17-12-2004 (ΦΕΚ 1255/Δ/31-12-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς. Απόφαση 154978/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. ΦΕΚ δημοσίευσης 839/Δ/23-12-2020 Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 50689/2580/13-06-2006 (ΦΕΚ 1255/Δ/05-09-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου

Περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΠΔΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, δημοσιοποιεί προς ενημέρωση του κοινού, τον αριθμό των θέσεων που παραχωρήθηκαν για απλή χρήση αιγιαλού ανά νομό το έτος 2015. Για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων μίσθωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς. Οι θέσεις που παρουσιάζονται στην ανάρτηση μπορούν να παραχωρηθούν σύμφωνα με την νέα υπό έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) είτε απευθείας, όπου προβλέπεται, είτε με δημοπρασία που θα διενεργηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Περιφερειακές Δ/νσεις/Αυτοτελή Γραφεία). Επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση των

Περισσότερα »
Νομός
 • Ιούλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο