Ηρακλείου

Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης για παροχή πληροφοριών για αυθαίρετες κατασκευές εντός κοινόχρηστου αιγιαλού στην περιοχή «Ψιλή Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 5092/2024 και το αρ. πρωτ. 61018 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ 26/04/2024 καλεί όποιον έχει προβεί σε νέες πρόχειρες κατασκευές-επεμβάσεις και επεκτάσεις παλαιών κατασκευών εντός του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού-κοινόχρηστης παραλίας στην περιοχή «Ψιλή Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού, όπως γνωστοποιήσει στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου τα στοιχεία του ή τα στοιχεία των προσώπων που έχουν προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ελένη Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Τοπ. Μηχ. ΠΕ/Α’

Περισσότερα »

Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης για παροχή πληροφοριών για τοποθέτηση σκηνών και πρόχειρων ξύλινων παραγκών στην περιοχή « Μακριά Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 5092/2024 και το αρ. πρωτ. 61018 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ 26/04/2024 καλεί όποιον έχει τοποθετήσει σκηνές και πρόχειρες ξύλινες παράγκες στην περιοχή «Μακριά Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού, όπως γνωστοποιήσει στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου τα στοιχεία του ή τα στοιχεία των προσώπων που έχουν προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ελένη Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Τοπ. Μηχ. ΠΕ/Α’

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού της ΠΕ Ηρακλείου

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας του/της Προϊσταμένου/ης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού της ΠΕ Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού της ΠΕ Ηρακλείου

Διακήρυξη δημοπρασίας της  Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού της ΠΕ Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των δήμων Χερσονήσου και Βιάννου της ΠΕ Ηρακλείου

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των δήμων Χερσονήσου και Βιάννου της ΠΕ Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ID: 20075801 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΗΜΟΠΡ. Κ.Υ. Η. 2023-2025 6ΥΝ4Η-3Β2.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2023-2025

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2023-2025.   Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025. ID: 19965101 1.ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΗΜΟΠΡ. Κ.Υ. Η. 2023-2025 9Γ2ΟΗ-ΑΜΘ.pdf 1.Απόφαση έγκρισης 02_2023 Πρακτικού περι μη δημοπράτησης Θ. ΗΡΑΚ05.pdf

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφο 3 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 39 παράγραφο 5 του Ν. 4607/2019 ΚΑΛΕΙ, τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει τοποθετήσει αυθαίρετα, εντός αιγιαλού, τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα, αυθαίρετες κατασκευές, παραπήγματα, συρματοπλέγματα περίφραξης κ.α, που βρίσκονται στην παραλία Τρυπητής, Δήμου Γόρτυνας Δήμου Ηρακλείου, όπως γνωστοποιήσει στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου τα στοιχεία του ή τα στοιχεία του προσώπου που έχει προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-signed.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-06-2022 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (47800 ΕΞΕ 2022/14.06.2022 με ΑΔΑ: ΨΨΝΒΗ-ΡΦΞ ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, οι οποίοι τροποποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:30 π.μ, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΗΜΟΠΡ. Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΗΜΟΠΡ. Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022.pdf

Περισσότερα »
Νομός
 • Ιούνιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο