Εύβοιας

Απόσπασμα Πρακτικού 8 Απόφαση 12η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού που αφορά περιοχή της Εύβοιας

Απόσπασμα Πρακτικού 8 Απόφαση 12η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού, που αφορά περιοχή της Εύβοιας. Επισυνάπτεται το έγγραφο

Περισσότερα »

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων από την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων των προσώπων που προέβησαν σε αυθαιρεσίες, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού στην παραλία Νημποριό, Δημοτικής Ενότητας Στυρέων του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης. Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ_ΑΙΔΗΨΟΥ και ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ID: 20111526 ΨΛΚΝΗ-ΜΑΞ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικής δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας Π.Ε. Ευβοίας

Διακήρυξη δημοπρασίας της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού και του Δήμου Καρύστου της ΠΕ Ευβοίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων

Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία έχει μισοκαταστραφεί, με πλευρικές διαστάσεις 1,57μ., 3,41μ., 4,32μ., 2,53μ., 3,02μ. και εμβαδόν 13,75 τ.μ., στα ανατολικά της πρώην ιδιοκτησίας Αμάραντου Ιωάννη, στην περιοχή «Γεράνι» Δ.Ε. Αμαρύνθου, του Δήμου Ερέτριας, Π.Ε. Εύβοιας. Πρόσκληση-signed.pdf

Περισσότερα »

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων

Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, τους κάτωθι προβλήτες: i. προβλήτα από μπετόν διαστάσεων 12,00 μ.x1,30 μ., εμβαδού 15,60 τ.μ., με συντεταγμένες: Χ=416249.33 και Υ=4308995.18, ii. προβλήτα από μπετόν διαστάσεων 11,00 μ.x1,00 μ., εμβαδού 11,00 τ.μ., με συντεταγμένες: Χ=416055.33 και Υ=4308629.28, iii. προβλήτα από μπετόν διαστάσεων 8,00 μ. x 1,50 μ., εμβαδού 12,00 τ.μ., με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων

Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν αυθαίρετα, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού 46,53τ.μ. ευρισκόμενη στην προέκταση του κατερχόμενου δρόμου και επί της αμμώδους ακτής με πιθανό χρόνο κατασκευής το έτος 2020, στην παραλία Αγίου Νικολάου Ελληνικών Δ.Ε. Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. Η ράμπα δεν εξέχει της αμμώδους ακτής και σύντομα χάνεται κάτω από

Περισσότερα »

Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων

Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ. 2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, δύο κατασκευασμένα εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος στενά μονοπάτια, τα οποία έχουν μέσο πλάτος περί τα 80cm και πάχος πλάκας περί τα 10 με 15cm και καταλήγουν στη θάλασσα, στην περιοχή ¨Κρόνιζα” Τ.Κ. Δροσιάς, του Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας. Η εν λόγω θέση εντοπίζεται μετά το Κτυπονήσι ή Εγγλεζονήσι

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 2. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΕ ΘΕΣΕΙΣ της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ID: 14275622 6ΣΟ1Η-9ΙΕ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Εύβοιας (Δήμους Ερέτριας, Ιστιαίας, Αιδηψού, Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου, Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννας, Σκύρου και Χαλκιδέων)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. πρωτ.37397/16-05-2019-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΩΡΦΧΗ-Δ0Β) αρχικής διακήρυξης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, επαναλαμβάνεται ο δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός την 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Εύβοιας (Δήμους Ερέτριας, Ιστιαίας, Αιδηψού, Καρύστου, Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Σκύρου και Χαλκιδέων). ID: 10243951 11-6-2019 κτηματικη ευβοιας.pdf

Περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ID: 9828129 ΩΡΦΧΗ-Δ0Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ, ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ της ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : Την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 09:30 θα γίνεται η κατάθεση δικαιολογητικών και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του ΑΓΔΠ Εύβοιας δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-MIHXW9pk.pdf

Περισσότερα »
Νομός
 • Απρίλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο