Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσκληση από την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας για παροχή πληροφοριών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας καλεί οιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα των προσώπων, που έχουν κατασκευάσει ή χρησιμοποιούν τα αναχώματα εντός θαλάσσιου χώρου στη θέση «Κλειστά» στην κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου της Δ.Ε. Οινιαδών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα διαγράμματα, να την γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου για την έκδοση κατ΄αυτών των επιβαλλόμενων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, καθώς και την λήψη λοιπών ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του θαλασσίου χώρου. Άλλως τα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης, θα εκδοθούν κατ΄αγνώστων και με τα έξοδά τους θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα »

Δημόσια πρόσκληση από την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας καλεί οιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα των προσώπων, που έχουν κατασκευάσει ή χρησιμοποιούν την επιχωμάτωση εντός χώρου αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στη θέση «παραλία Παλαίρου» της Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, να την γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου για την έκδοση κατ’ αυτών του επιβαλλόμενου Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καθώς και την λήψη λοιπών ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του αιγιαλού/θαλασσίου χώρου. Άλλως το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, θα εκδοθεί κατ’ αγνώστων και με τα έξοδά τους θα επιβαρυνθεί το

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για το Δήμο Ναυπακτίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ της ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νιας σε θέσεις του δήμου Ναυπακτίας

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νιας σε θέσεις του δήμου Ναυπακτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ID: 20136715 Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 6ΛΟΑΗ-ΣΑ5.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ της ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ID: 20183488 Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 28 07 2023.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοκαρνανίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Ναυπακτίας της ΠΕ Αιτωλ/νιας

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοκαρνανίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Ναυπακτίας της ΠΕ Αιτωλ/νιας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ της ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ID: 20061434 Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ της ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Διακηρύσσει ότι : Την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας). ID: 19944115 Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΟΓΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ της ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Διακηρύσσει ότι : Την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου). ID: 19944147 Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ_ΤΕΛΙΚΗ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νιας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου της ΠΕ Αιτωλ/νιας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 01/06/2023 (ορθή επανάληψη 08/06/2023) με αριθ. ΟΕ 53571 ΕΞΕ2023 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 93ΦΔΗ-ΔΔΙ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νίας επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00π.μ. , ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στις παρακάτω θέσεις, σύμφωνα με το από 15/06/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας και την με αρ. πρωτ. 60050 ΕΞΕ 2023/16-06-2023 (ΑΔΑ: 688ΒΗ-ΙΥ3) απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοκαρνανίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Ακτίου Βονιτσάς της ΠΕ Αιτωλ/νιας

Διακήρυξη δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοκαρνανίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Ακτίου Βονιτσάς της ΠΕ Αιτωλ/νιας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »
Νομός
 • Απρίλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο