Αχαΐας

Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινοχρήστου χώρου του Αιγιαλού στην  περιοχή Νιφορεϊκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έμπροσθεν του καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «Μαύρος Γάτος»  την κάτωθι κατασκευή: Σύμμεικτη κατασκευή σκίασης από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό με τέντα εμβαδού 71,16τ.μ. τμήματα της παραπάνω επιφάνειας με εμβαδόν 40,58τ.μ. αφορούν σε πρόβολο από ξύλινες σανίδες οι οποίες στηρίζονται με έμπιξη ξύλινων δοκών εντός της θάλασσας. Τα δύο

Περισσότερα »

Απόσπασμα Πρακτικού 9 Απόφαση 13η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού που αφορά περιοχή της Αχαΐας

Απόσπασμα Πρακτικού 9 Απόφαση 13η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού Που αφορά περιοχή της Αχαΐας. Επισυνάπτεται το έγγραφο

Περισσότερα »

Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινοχρήστου χώρου του Αιγιαλού στην περιοχή Νιφορεϊκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε μικρή απόσταση από το κατάστημα ΥΕ με τον διακριτικό τίτλο «Μαύρος Γάτος» την κάτωθι κατασκευή: • Τσιμεντένια σκάλα πλάτους 1,0μ αποτελούμενη από 10 σκαλιά με πάτημα 0,24μ. (ΦΕΚ Καθορισμού Αιγιαλού: 513/τ.Δ’/1980) προσκαλεί όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που ανέγειρε την ως άνω αυθαίρετη κατασκευή, όπως τα γνωστοποιήσει

Περισσότερα »

Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του θαλάσσιου χώρου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας σε εφαρμογή του αρ. 27 παρ.7 Ν.2971/2001 περί προστασίας του θαλάσσιου χώρου προσκαλεί  όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που έχει προβεί στις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές να γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Περισσότερα »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.pdf

Περισσότερα »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.pdf

Περισσότερα »

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟY ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟY ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ της ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432 Β’ 2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2971/2001 ΌΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ). Σχετικά έγγραφα: ΡΟΔΙΝΗ ΑΧΑΪΑΣ- 871.PDF

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2971/2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.pdf

Περισσότερα »

Πρόσκληση αρ. 27 παρ. 5 ν. 2971/2001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εφαρμογή του αρ. 27 παρ. 5 Ν. 2971/2001 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΜΕ όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που προέβη στην ρίψη ογκολίθων εντός θάλασσας στην περιοχή poco poco της Τ.Κ. Ζήριας Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, όπως γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους. Πάτρα 10/05/2023 Ο Προϊστάμενος Παναγιώτης Κακούνης Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.PDF

Περισσότερα »

Πρόσκληση της παρ. 5 αρ. 27 ν. 2971/2001 περί αναζήτησης στοιχείων υπαιτίων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εκτέλεση της § 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 39 του Ν.4607/2019 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη, εντός θαλάσσης στην παραλιακή περιοχή Αραχωβιτίκων Ν. Αχαΐας και συγκεκριμένα στην προβολή των οδών Γεννηματά και Κολοκοτρώνη, εννέα (09) σκουριασμένων σίδερων (σωλήνων) που δεν κατέχοναι, εκ των οποίων: τέσσερα (04) εξ αυτών βρίσκονται στη νοητή ευθεία της οδού Γεννηματά περίπου δέκα (10) μ. από την ακτή σε απόσταση 0,80cm από την επιφάνεια, τέσσερα (04) σκουριασμένα

Περισσότερα »

Πρόσκληση της παρ. 5 αρ. 27 ν. 2971/2001 περί αναζήτησης στοιχείων υπαιτίων

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενικής Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοιν. Περ. Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας Ταχ. Δ/νση : Γούναρη 11Α Πάτρα 26110 Τηλέφωνο : 2613622630 -616 Εmail : g.tsafos@gspp.gr Αρ.Εσ.Πρωτ.:1745/2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εφαρμογή του αρ. 27 παρ. 5 Ν. 2971/2001 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινόχρηστου αιγιαλού & θάλασσας στην περιοχή της Τ.Κ. Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας της κάτωθι κατασκευής : Α. ΦΕΚ καθορισμού αιγιαλού : 512 τ. Δ

Περισσότερα »
Νομός
 • Απρίλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Scroll to Top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο