Ανακοινώσεις Απαλλοτριώσεων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΜ) ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων

Περισσότερα »

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων

Περισσότερα »

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, ΟΤΑ α΄ βαθμίδας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Ιωαννιτών, ΑΦΜ 997908926 ΔΟΥ Ιωαννίνων…. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Του Δήμου Ιωαννιτών

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο