Ανακοινώσεις Απαλλοτριώσεων

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Σαρδινίων (Ανατολικό τμήμα), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην συζήτηση της από 27-11-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 59/28-11-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης

Περισσότερα »

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», β) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΘΗΝΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ» – Παραλλαγή, γ) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ» (Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ) – Παραλλαγή, δ) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ»

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», β) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΘΗΝΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ» –

Περισσότερα »

Ειδοποίηση με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητα, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της 215353/5-7-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Δ΄ 4489 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Αμπελακίων (Ανατολικό Τμήμα) της Δ.Ε

Ειδοποίηση με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητα, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της 215353/5-7-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων

Περισσότερα »

Ειδοποίηση με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητα, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της 228552/14-7-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Δ΄ 476) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Αμπελακίων (Δυτικό Τμήμα) της Δ.Ε

Ειδοποίηση με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητα, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της 228552/14-7-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων

Περισσότερα »

Ειδοποίηση προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης για το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού, Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

Ειδοποίηση κλήσης για δικάσιμο 20-5-2024, Αίτηση προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης (αρ. κατ. 129/2023 Εφετείου Καλαμάτας) για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 312220/07-10-2022 (ΦΕΚ

Περισσότερα »

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Α’ φάση φράγμα Τσικνιά) – (Δανειοθάλαμοι, λεκάνη κατάκλυσης και συνοδά έργα του φράγματος, αγωγός προσαγωγής αδιύλιστου νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ), καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς νερού)»

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την από 29.11.2023 και με αριθμ.κατ. 4/2024 ειδική αίτηση κατ’ άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον

Περισσότερα »

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Α’ φάση φράγμα Τσικνιά)»

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την από 20.2.2024 και με αριθμ.κατ. 3/2024 ειδική αίτηση κατ’ άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον

Περισσότερα »

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Σαρδινίων (Δυτικό τμήμα), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην συζήτηση της από 7-11-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 58/7-11-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης

Περισσότερα »

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α’ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 28-9-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 48/2-10-2023 αίτηση του άρθρου 19 ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναγνώστη

Περισσότερα »

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνη από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο Μαυρονερίου»

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνη από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο Μαυρονερίου». Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Περισσότερα »

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με την οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας»

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με την οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας».

Περισσότερα »

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Β’ φάση)

Ειδοποίηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Β’ φάση), στη Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο