Ανάκληση της με αριθ. 45622/22-5-2019 διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας

Ανάκληση της με αριθ. 45622/22-5-2019 διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας

Σχετικά έγγραφα:

7-6-2019 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ID: 4244
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο