ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ:

A) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 30-10-2019

ΚΑΙ

Β) ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 31-10-2019.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο