Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού

Η με αριθμό οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο