ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Φυσικές Καταστροφές

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο