ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Bυζαντινής Αρχαιολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Βυζαντινή Αρχαιολογία 2014

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο