Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό κατάθεσης 47/25-11-2013 (με αριθμό δικογραφίας 2300/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 19ης.5.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 30 και εισηγητή την Αρεοπαγίτη κ. ’Αννα Αγγελάτου-Βασιλείου, όπου συζητείται η από 26.11.2013 και με αριθμό κατάθεσης 47/25-11-2013 (με αριθμό δικογραφίας 2300/2021) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενη κατά των Χριστίνας χήρας Νικολάου Οικονομοπούλου κλπ. (συν. 27)  για την αναίρεση της με αριθμό 287/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για ακίνητα ευρισκόμενα στο Ν. Κορινθίας, έκτασης συνολικού εμβαδού 7.493,31 τ.μ., που απαλλοτριώθηκαν συμπληρωματικά με την υπ’ αριθμ. 1008794/599/0010/5-2-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 63/14-2-2008 (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη συντήρηση – βελτίωση της παραπλεύρου οδού SR61 από χ.θ. 4+600 έως χ.θ. 5+100 του αυτοκινητόδρομου Αθηνών Κορίνθου του τμήματος Ισθμού – Γαλότα. Η εν λόγω έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1500 στο από 08.08.2007 και με αριθμό σχεδίου Κ.Δ.1 ακριβές αντίγραφο κτηματολογικού διαγράμματος και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα που έχει συντάξει ο τοπογράφος Ι. Κατεργιαννάκης και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής\ης τη Δ12 Ι. Σαραντινός στις 8-8-2007. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες του Δημοσίου από το πρόγραμμα επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο