Αίτηση Διοικητικής Αποβολής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά των Κουπαρανίδη Ανέστη του Ιωάννη κ.λ.π. (απαλλοτρίωση ΟΝΠ7 – Τ.Κ. Πτελεώνα)

Ανάρτηση της με χρονολογία 18/4/2024 και με αριθμό κατάθεσης ΑΙΤ-ΚΛ27/19-4-2024 στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, Αίτησης Διοικητικής Αποβολής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά των Κουπαρανίδη Ανέστη του Ιωάννη κ.λ.π. (απαλλοτρίωση ΟΝΠ7 – Τ.Κ. Πτελεώνα) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος στο παραπάνω Δικαστήριο η 2/10/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. με αριθμό πινακίου 42.

Επισυνάπτεται η αίτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο