ΑΔΜΗΕ: Eιδοποίηση περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

Ειδοποίηση περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών:

Α. Της με ΓΑΚ 5978/2023 και ΕΑΚ 806/2023 αίτησης για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης (αρθ. 7Α ΚΑΑ) με δικάσιμο την 24η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. και με αρ. Πινακίου 7, και
Β. Της με ΓΑΚ 6259/2023 και ΕΑΚ 850/2023 αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, με δικάσιμο την 24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. και με αρ. Πινακίου 8.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ειδοποίησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο