Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, διακηρύττει ότι την 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Α΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο