Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα γίνει στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52), Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ 29869_A2_28.02.2020_Αναθεώρηση Κτηριολογικού ΠΔΕ_τελικο.pdf
6ΥΝΝΗ-41Σ.pdf
ΨΜΘΣΗ-1ΩΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο