Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, για τη διάνοιξη του οδικού τμήματος «Δερβένι – Δορκάδα» και οδού Κιλκίς – Λαγκαδά του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκης – Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας οδού

Με την ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμό κατάθεσης 859/733/2022 κλήση, επαναφέραμε τη συζήτηση της από 28-02-2007 και με αρ. κατ. δικ.834/2007 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου, κατά των αναφερόμενων σ’ αυτήν φερομένων ιδιοκτητών των ακινήτων, με την οποία ζητήσαμε τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη του οδικού τμήματος «Δερβένι – Δορκάδα», Κύριου άξονα (χ.θ. 0 + 100 έως 15 + 800) και οδού Κιλκίς – Λαγκαδά (από χ/θ. 7 + 000 έως 8 + 300 και από χ.θ. 9 + 200 έως 11 + 1015) του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκης – Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας οδού, έκτασης συνολικού εμβαδού 1.364.539 μ2, που βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Μυγδονίας, Ασσήρου, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, με την με αρ. 1031285/2292/0010/7-4-2005 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δημοσιεύτηκε στο 409/15-4-2005 ΦΕΚ (τ.Δ.), η οποία διορθώθηκε με τη με αρ. 1037380/2399/Δ0010/2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο