4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 380,00 Τ.Μ. ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 203,00 Τ.Μ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου εντός των τειχών της πόλεως του Ηρακλείου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 355,00 τ.μ. και μικτής επιφανείας 444,00 τ.μ, για τη στέγαση της υπηρεσίας Πταισματοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.
Η δημοπρασία θα γίνει την 23-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο