2η επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ν. Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο, για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο Νομό Ηρακλείου.
Η μίσθωση θα αρχίσει από τη εγκατάσταση της υπηρεσίας στο ακίνητο και θα λήξει μετά από δώδεκα έτη, η δε δημοπρασία θα γίνει την 25-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.

 

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο