2η Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 55552 ΕΞΕ 2023/07-06-2023 (ΑΔΑ: 994ΘΗ-0Μ5) διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28-06-2023 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

Σχετικά αντικείμενα:
2η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-signed.pdf
Κτιριολογικό μετά από επιτροπή_signed.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2Ης ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕΠΕ-signed.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο