16 Απριλίου, 2024

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 22 Μαρτίου 2024 Διακήρυξης Ανοικτής Άνω των

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. 124166 ΕΞΕ 2023/4-12-2023 ΑΔΑ:9ΗΝΡΗ-ΔΣ4 αρχικής μας διακήρυξης

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο