1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9 -7-2018 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται στις 13 -12 – 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 – 11 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία (Διοικητήριο) 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) για την στέγαση του Τομέα Aποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο