1η Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, έχοντας υπόψιν το αποτέλεσμα της αρχικής δημοπρασίας (16.4.2019) που κηρύχθηκε άγονη και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3130/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ 76/τ.Α΄) διακηρύττει ότι στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 13:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος Αλεξανδρούπολη) θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Αλεξανδρούπολη.

ID: 10017475

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο