1η επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου  συνολικής μικτής επιφανείας 153,00 μ2,  για τη στέγαση της Υπηρεσίας  του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου.
Η δημοπρασία θα γίνει την 31-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο